Search results

 1. B

  bán nhà gò vấp

  bán nhà gò vấp Việc phân chia BĐS theo 3 loại trên đây là rất cần thiết bảo đảm cho việc xây dựng cơ chế chính sách về phát triển và quản lý thị trường bất động sản phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của nước ta.Tuổi thọ kinh tế chấm dứt trong điều kiện thị trường và trạng thái hoạt động...
 2. B

  Lưu ý khi mua nhà vào mùa mưa

  Lưu ý khi mua nhà vào mùa mưa mỗi nước lại có quan niệm khác nhau về những tài sản “gắn liền” với đất đai được coi là BĐS. Điều 520 Luật Dân sự Pháp quy định “mùa màng chưa gặt, trái cây chưa bứt khỏi cây là BĐS, nếu đã bứt khỏi cây được coi là động sản”. Tương tự, quy định này cũng được thể...
 3. B

  Bất động sản cho thuê hình thức đầu tư sinh lời cao

  Bất động sản cho thuê hình thức đầu tư sinh lời cao Trong 8 tháng năm nay, cả nước có có 25.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên gần 116.000 doanh...
Top